مقاله ها


اسید سیتریک خشک و آبدار

اسید سیتریک خشک و آبدار

اسید سیتریک چیست؟ یکی ازاسید های معروف و پر کاربرد است این ترکیب شیمیایی یک اسید ضعیف بوده و دارای فرمول در بسیاری از مرکبات از جمله پرتغال پیدا میشود و همینطور میتوان گفت جوهر لیمو در اصطلاح اسید سیتریک میباشد. جالب است بدانید یکی از کشورهای تولید کننده این ماده کشورچین بوده و از بزرگترین کشورهای صادرکننده این ترکیب به جهان است.

کاربرد آب اکسیژنه 35 و 50 درصد

کاربرد آب اکسیژنه 35 و 50 درصد

آب اکسیژنه 35 درصد و 50 درصد را باعنوان هیدروژن پراکسید میشناسند. این محلولها یک مایع شفاف آبی رنگ هستند که هرچه درجه خلوص آنها کمترشود بی رنگ تر میشوند. هیدروژن پرکسید در دمای اتاق همراه با طعم تلخ میباشد. تفاوت پراکسید هیدروژن این است که یک عدد اتم اکسیژن کمتر از مولکول آب را دارد.