اسید سیتریک خشک و آبدار

اسید سیتریک خشک و آبدار

/post-5

اسید سیتریک چیست؟ یکی ازاسید های معروف و پر کاربرد است این ترکیب شیمیایی یک اسید ضعیف بوده و دارای فرمول در بسیاری از مرکبات از جمله پرتغال پیدا میشود و همینطور میتوان گفت جوهر لیمو در اصطلاح اسید سیتریک میباشد. جالب است بدانید یکی از کشورهای تولید کننده این ماده کشورچین بوده و از بزرگترین کشورهای صادرکننده این ترکیب به جهان است.